बर'नि गोथार बाथौ सान आ हादोरसानि जिरायनाय साननि केलेन्डाराव हाबफायो

Wednesday, 20 November 2019

/ by BodoNews

मंगलबारखालि गिबि मन्त्री सर्बानन्द सनवाल दैदेन्नाय आसाम खुंथायनि जथुम्मायाव एबा केबिनेटाव फैगौ गोदान बोसोर 2020 माइथायनि थाखाय केलेन्डारखौ रोखा खालामनानै फोसावनानै होयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे केलेन्डारनि गेजेरजों से बोसोराव गासै 31 सानखौ होबथानाय जिरायनाय सान हिसाबै फोसावो लोगोसे बे केलेन्डारनि गेजेरजोंनो 28 जानुवारिखौ बर' माहारिनि गोथार बाथौ सान हिसाबै फोसावो।

जिरायनाय साननि फारिलाइ बादिब्ला सरकारि साख्रि मावगिरि बिथांमोनहा गासै 35 सान जिरायनो हागोन आरो 31 सान होबथानाय बन्द हिसाबै जिरायनो हागोन।

30 आगस्ट आरो 30 अक्टबर आव फारियै मुहार्राम आरो लक्ष्मी फुजा हिसाबै खावसे समखौ जिरायनो हागोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।
Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved