जरासे लाइमोनफोरनि मोजां मोनलायनायनि खौरां

Tuesday, 26 November 2019

/ by BodoNews
 बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमा ओनसोलाव। थाखो जिनि फरायसा आरो थाखो गुनि फरायसुलिनि मोजां मोनलाइनायाव न'खरनिफ्राय हेंथा मोननायाव तामुलपुर पुलिस थानासिम मोजां मोनलायनाय जाथाया खौरां मोनहैलायनायाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव सोमो नांहोदों। सानैनिबो मोजां मोनलायनाया से बोसोर जालांबायमोन, फरायसुलिया बिमायनि न'आव थानानै फरायोमोन, नभेम्बरनि ब्रै खालारखालि फरायसुलिनि साइकेल गोमानायाव बिबौआ फिसौजोखौ रायदोंमोन, बे खोथाखौ लानानैनो उन्दै हिन्जावसाया मोजांमोनलाइनाय गावनि रजेखौ लांखारना दोनहैनांगौ होनना खावलाइनाय लेखा, उन्दै फरायसायाबो जिबा सान लांखारनानै दोनहैखोमायो। न'खराव उन्दै हिन्जावसाया गोमानायलाइ गोबां नागिरदोंमोन गोबां नागिरसेयावबो मोनैलाय मोजां मोनलाइनाय उन्दै हौवासानि न'खरावबो खौरां लाहैदोंमोन, जिबा सान गोमाना थानायाव हौवा सानि न'खरावनो दंहैयोमोन नाथाय हौवासा आरो न'खनि सुबुंफोरा थगायदोंमोन गैया होनना। उन्दै हिन्जावसानि न'खरा तामुलपुर पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव तामुलपुर पुलिस बिफाना गोख्रों संदान्नायनि गेजेरजों मोजां मोनलाइनाय जरासे उन्दै सेंग्रा सिख्लाखौ हमनो हायो।
आथिखालाव लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोरखौ फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय समाव बिमा बिफा नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिस्लाबा जासे गोरोन्थि लामाजों आगान सुरनाय आरो फरायसा जीउखौ खैफोद खालामना लानायफोरखौ बांबोगासिनो थानाय नुनो मोन्दों । बे जाथायानो सोमजिदों
Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved