डिब्रुगढ़ आव CNG (Compression Natural Gas) नि station गयसनबाय

Sunday, 18 August 2019

/ by BodoNews


डिब्रुगढ़ आव CNG (Compression Natural Gas) नि station गयसनबाय। बेखौ आसामनि आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो ऐबा खमायनो आसाम नि डिब्रुगढ़ आव CNG खौ आसाम नि गिबि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आ बेखेवबाय। बे CNG station आव गासै 400 गारि मथ'र खौ सालायनो हानाय capacity दं। गासै north east आवनों आसामा त्रिपुरा नि अनगा नैथि CNG नि सुबिथा होनो हानाय रायजो जाबाय।

बेनि बेसेना पेट्रोल आरो डीजल निसायबो खम।
सर्बानंद सोनोवाल आ बुंदों दि फैनो गोनां समाव आसामनि गोबां जायगायाव CNG नि station खालामनाय जागोन। बेयो आसामखौ आबहावा गुबुंनायाव रैखा होगोन होनना बुंदों।

पेट्रोल आरो डीजल जों रुजुयोब्ला  CNG नि बेसेना per kg 50 रां ल'   नाथाय पेट्रोल नि बेसेना लितार आव 72 रां आरो डीजल आ 65। आरो mileage आ
पेट्रोल आ per लितार 15 km नाथाय CNG नि आ per kg 21 Km

Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved