गेदेमा चरण नार्जारीया दिनै रूंसारि जाबाय

Monday, 22 July 2019

/ by BodoNewsPTCA नि दैदेनगिरि गेदेमा चरण नार्जारीया दिनै फुंनि 4.30 रिंगासोआव  गुवाहाटीनि डाउन टाउन हस्पितालाव रूंसारि जाबाय। बिथांआ बारग' MLA, बारग'MP, आरो राजखान्थिगिरि, ,गागि लिरगिरि, थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि, माहारि सिबियारि, गोख्रों सोलोंथाइगिरि मोन।


गेदेमा बिथां चरण नार्जारीया जेरावबो आखा फाखामोन। नाथाय 23 जुलाई 4.50 रिंगायाआव गेदेमा चरण नार्जारीया अरायनि थाखाय जोबथा हां बोबाय. बिथांआ कोकराझार जिलानि थागिबिमोन।


  बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ बर थुनलाइ आफाद, बरनि माहारियारि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोथौयै दुखु मोन्नाय फोरमायो आरो बिथांनि जीउआव जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय ईसोरनाव आरज गाबहरदों ।

Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved