Bijni wnswlni khaise Gamifrao Gwbag okha hanayao dwi lwmdwg

Tuesday, 25 June 2019

/ by BodoNews
Gwbang okha hanayao Assam Ni gwbang Jaigayao Dwi bana jadwg. Chirang jillani Bijni mohokumani Singao thanai khaise
gamifrao dwi lwmdwg.

Beni sayao Sorkara Nwjwr hwakhwi. Wnswlni Subungfwrnifray mithinai badibla dwi lwmjanai gamifwrni subungfra Mwnanifraynw Wnkham dwi mwnjayakhwi. Mwswo dwi dao oma mairong dwi gaswibw alai silai. Manwna gwbag okha hanaini jahwnao Buthan hajwnifray fwinai dwifra Bijni wnswlni gwbang gamifrao Lwmsaodwg jerao dwifra no cing Mani habdwg. Dwi lwmjanai wnswlni Subungfwra Hefajab bidwg bithagmwna Mwnanifraynw Wnkham mwnjayakhwi. BTC Govt a bekho Nwjwr hwnagwo.

Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved