Be Bwswrni jwbthasim Greenland Ni Boroba 4.2 jwokhwndw aoligwn

Monday, 24 June 2019

/ by BodoNews

Sase Gwdan study khalamgraya warning hwdwg je buhumaonw jidu Green House Gas a bagbai thaywbla be jwbtha Bwswralagi Greenland Ni Boroba  4.2 jwokhwndw Aoligwn. Jerao Lwithwma dwiya 13 Inc a lagwi bungna inthikhagwn
Science Advance mungni radablaiyao bungdwg je fwinw gwnag 3000 bwswr maithaiayalagi Bohumao Borobanw basaina thalagnai nogabw janw hagwo hwnna.

America ni Alaska Fairbanks Geophysical Institute ni Research Association Professor   Andy Ashwaindena bungdwg Fwinwgwnag Somao Greenland khwo mabadi nugwn 200 bwswr nogabla 1000 bwswr unao - be Jaigayao Gwthag Hagra Bari jagwn na Dani Greenland thagwn befwr jwgni sayaosw.


Dani somao buhumao Green house gesa bagsinikrui bagsin bagnw homdwg. Greenland ao Borobni saglwbna thanaya jwbwt geder 660,000 Borgo miles gwsarna dong.
Dinwi be Boroba 81 jwokhwndw borobkhwo aogrina dong. Jerao Earth Ni 8 tha bahagw lwgjanai dong.

Jidu thasariya bedinw thayw obla Lwithwni Dwiya Greenland Ni Borob aolinaijwg 24 jwokhwndw bangwn. Arw beao gwbag swhwranw Gobogwn hwnna jerwi
San Franciscos, Los Angeles, New Orleans befwrbad gwbag swhwranw Gobonw hagwo.

Don't Miss
© Bodo News © all rights reserved